24T servicetelefon

92 44 15 51

TJENESTER       PRODUKTER       OM OSS       KONTAKT

ER UHELLET UTE?

Ring 92 44 15 51 eller send melding
på vår kontaktside og vi tar kontakt snarest.

TJENESTER

UNDERVANNS-INSPEKSJON

Maritim-Elektro har utstyr for å inspisere under vann ned til 80 meters dybde. Kontroll av kai anlegg, rørsystemer, havari og skade. Film og bilder som dokumentasjon.

Ta kontakt ved behov.

ANALYSE AV STRØMNETT

Har du problem med at PC og annet brukerutstyr ryker kan det faktisk være noe i veien med strømmen.

Maritim-Elektro har utstyr som avdekker dette og kan i tillegg komme med de rette tiltak for å begrense skader.

TERMOGRAFERING

Termografering av el anlegg og annet. Ved hjelp av termografering kan vi avdekke varmgang og forhindre skade på el-anlegg, hydraulikksystem, motorer ol.

ELEKTRISKE ANLEGG TIL BÅT/SKIP

ELEKTRISKE ANLEGG TIL OPPDRETTSINDUSTRIEN

Feilsøk og reparasjon av elektrotekniske anlegg.

SALG AV ELEKTRONISKE PRODUKTER

Salg av elektro og elektronikk produkter. Batterilager for rask levering til kunde.

RÅDGIVNING

Ekspertise på galvansk tæring, jordstrømmer og jordfeil.

FOREBYGGENDE TILTAK

Strømtæring
Vi har sett behov for mer kompetanse i forbindelse med de galvaniske prosesser som kan oppstå ombord i skip og sjøredskaper og har derfor lagt vekt på forebyggende tiltak. Det er en kjent sak at strømtæring kan forårsake enorme kostnader.

Kommer Maritim-Elektro tidlig på banen kan dette begrenses betydelig.

Vedlikeholdsplan
Maritim-Elektro kan også utarbeide en vedlikeholdsplan for å motvirke disse prosessene. Samt teknisk rådgivning.

RÅDGIVNING

Kjøp og salg
Maritim Elektro har bistått ved flere kjøp og salg av fritid og fiskefartøy. Det er ikke gull alt som glitrer, og en gjennomgang av den tekniske tilstanden kan dreie seg om betydelige kostnader i oppgradering for kjøper eller selger. I beste fall kan man unngå tvistesaker i ettertid.

Kontrahering av nybygg
Ønsker du å kontrahere ett nybygg kan Maritim-Elektro bistå med rådgivning og tekniske spesifikasjoner og dimensjonering av anlegget før kontrakten fullbyrdes, samt oppfølging under byggeperioden.

Godkjenning
Maritim-Elektro har god kunnskap og erfaring med de elektrotekniske godkjenninger som skal til før fartøyinstruks kan utstedes.

Unngå store kostnader som
ikke dekkes av forsikringen.

Gjør en inspeksjons- og
vedlikeholds-avtale med oss!

 

UNNGÅ GALVANISK TÆRING

Galvanisk tæring er et fenomen som oppstår straks to metaller bli koblet sammen med elektrolytt. Dette dekkes normalt ikke av forsikringen og det er derfor viktig å ha kontroll på det. Lekkasjestrøm fra batteri banker, jordfeil fra land eller reaksjon mellom to forskjellige materialer er den mest vanlige årsaken.

Resultatet var nedslående. Det ble store kostnader med reparasjon og utskifting av propell og hylse.

Her har det gått strøm fra motor og aksling, ut i rorstammen.

I dette tilfellet har batteribanken stått i et fuktig miljø og den galvaniske prosessen starter raskt opp.

Synderen var denne kabelen som ikke var koblet fra på en betryggende måte.

I tillegg har motor fått skade på kjølere og utsatte deler.